Onze ANBI status

Wat betekend onze ANBI status voor u

ANBI informatie

Fiscaal nummer: 0067.32.999

Contactgegevens Theatergroep Spring:
p/a Rolf de Wilde
Van Broeckhovenlaan 93, 5213 HZ ‘s-Hertogenbosch
tel: 073-6155928

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Rolf de Wilde
Penningmeester: Jocoline van Splunder
Sponsoring: Jolanda Dikmans

De optimale mogelijkheden en omstandigheden creëren om de Spelers in een Veilige omgeving tot hun recht te laten
komen in het door hen zelf aangedragen toneelstuk.

Alle vrijwilligers zoals bestuur, technische medewerkers, vrijwilligers werken onbezoldigd, maar kunnen onkosten die worden gemaakt ten behoeve van Theatergroep Spring declareren.
Inkomende gelden zijn nodig voor het voldoen van facturen ten aanzien van zalenhuur, regie, grime, communicatiemateriaal,kleding en decor. Omdat onze spelers en dansers de contributies moeten betalen uit hun rugzakje waar de laatste jaren flink op is bezuinigd, is het beleid van theatergroep Spring erop gericht, dit op een minimaal niveau te houden, zodat iedereen in staat is om mee te doen.
Financieel is Theatergroep Spring en dansgroep Spring volledig afhankelijk van sponsoring, subsidies, Vrienden van Spring en eventuele fondsen. Met elkaar zijn we in staat deze bijzondere groep in stand te houden en te laten schitteren.

Spelers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking de mogelijkheid te geven mee te draaien in een volwaardig
theaterstuk. Naast het theater maken leren de spelers samen te spelen, rekening met elkaar te houden en geduld te bewaren op die momenten dat zij zelf niet in de scène zitten. Het applaus is de beloning voor het harde werken.